Prijslijst 2018

Zitting € 34,95
Zitting kinderfysiotherapie Nvt
Zitting manuele therapie € 44,95
Zitting oedeemtherapie Nvt
Zitting bekkenfysiotherapie Nvt
Zitting psychosomatische fysiotherapie Nvt
Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen € 57,50
Telefonische zitting € 12,50
Screening € 18,-
Screening, Intake en onderzoek € 68,-
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 48,00
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport Nvt
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen € 35,-
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen € 28,-
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen € 25,-
Groepszitting voor behandeling van vijf tot tien personen € 20,-
Groepszitting van meer dan tien personen € 17,-
Toeslag voor uitbehandeling € 17,-
MSU echografisch onderzoek € 55,-
Toeslag buiten reguliere werktijden € 17,50
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 27,50
Niet nagekomen afspraak € 34,95
Verstrekte verband- en hulpmiddelen kostpr.
Eenvoudige, korte rapporten € 45,-
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 65,-